Program sv. omší na 29. týždeň:

Deň Čas Miesto Liturgický prehľad Úmysel
Pondelok
13.07.2020
10:00 Kaplnka Sv. Alojza
Čerín
Sv. Henricha
Ľubovoľná spomienka
Za uzdravenie vzťahov v rodine Kubandovej
Utorok
14.07.2020
Sv. Kamila de Lellis, kňaza
Ľubovoľná spomienka
Streda
15.07.2020
Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka
Štvrtok
16.07.2020
18:30 Kostol sv.Martina
Čerín
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Ľubovoľná spomienka
Za Božie požehnanie pre rodinu Majerovú, Melkovú a Pivkovú
Piatok
17.07.2020
18:30 Kostol sv. Martina
Čerín
Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
Spomienka
Za Víťazstvo Srdca Panny Márie a Pána Ježiša a pož., potrebné milosti a dary DS pre priateľov, dobrodincov a sponzorov našej farnosti
Sobota
18.07.2020
09:00 Kostol sv.Martina
Čerín
Panny Márie v Sobotu
Ľubovoľná spomienka
Na úmysel Panny Márie
Nedeľa
19.07.2020
09:00 Kostol sv. Michala
Horná Mičiná
ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Požehnanie a potrebné milosti pre Ľubku Sadloňovú a na jej úmysel
10:30 Kostol sv. Martina
Čerín
Požehnanie a potrebné milosti pre Adriána, Vľaďku a Marka a na ich úmysel
18:30 Kaplnka sv. Martina
Hrochoť
Za veriacich

Program sv. omší na 29. týždeň si môžete stiahnuť   TU!


Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
3. Spomienka – povinná spomienka
4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v
    Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha).
    Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a
    Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
2. Zjavenie Pána – 6. januára
3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý - 40 dní po Veľkonočnej nedeli/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý - štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
7. Všetkých svätých – 1. novembra
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána – 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
3. Veľkonočný pondelok - /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marca
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Rok Popolcová streda Veľká Noc Nanebovstúpenie Pána Zoslanie Ducha Svätého Prvá adventná nedeľa
Rok 2014 5. marec 20.apríl 29. máj 8. jún 30. november
Rok 2015 18. február 5.apríl 14. máj 24. máj 29. november
Rok 2016 10. február 27.marec 5. máj 15. máj 27. november
Rok 2017 1. marec 16.apríl 25. máj 4. jún 3. december
Rok 2018 14. február 1.apríl 10. máj 20. máj 2. december
Rok 2019 6. marec 21.apríl 30. máj 9. jún 1. december
Rok 2020 26. február 12.apríl 21. máj 31. máj 29. november


This template downloaded form free website templates